فعال محیط زیست بودن ؛ از «حرف» تا «عمل» !‌ . . . زنی که دو سال بالای درخت زندگی کرد !

«جوليا هيل» 18 دسامبر 1999 (27 آذرماه 1378) پس از دريافت این قول و تعهد که قطع درختان «چوب سرخ» کاليفرنيا متوقف خواهد شد که از بلندترين درختان روي کره زمين هستند و عُمر پاره ای از آنها از هزار سال تجاوز مي کند به زندگي خود روي درخت پايان داد.

«جوليا هيل» متولد 1974 از دهم دسامبر 1997 و به مدت 738 روز در ارتفاع 55 متري از زمين روي شاخه يک درخت «رِد وود» بیش از هزار ساله در منطقه هومبولت ايالت کاليفرنياي آمريکا زندگي مي کرد. وي که از مبارزان بنام حفظ محيط زيست است شنيده بود که مي خواهند درختان آن منطقه از جمله آن درخت بیش از هزار ساله را قطع کنند و چون از راه مذاکره و توسل به مقامات مربوط و نطق و مقاله موفق نشده بود از اين کار ممانعت کند بر بالاي آن درخت که خود او نام آن را «لونا» گذارده بود مسکن گزيده و در آنجا زندگي مي کرد تا اگر آن درخت را قطع کنند او هم کشته شود.

«جولیا» که دختر یک واعظ مسیحی است گفته بود دست به آن کار زد و رنج را بر خود هموار ساخت که خبر رسانه ها شود و توجه جهانیان را به حفظ محیط زیست جلب کند.

«جوليا» در باره زندگي دو ساله خود روي شاخه هاي اين درخت، کتابي به روش «روزنگار» تحت عنوان Legacy of Luna منتشر ساخته که پرفروش اعلام شده است و درآمد صرف تلاش برای حفاظت از محیط زیست خواهد شد. وی قبلا هم کتاب تألیف کرده بود و یک کتاب او در اهمیت گیاهخواری است.

منبع: روزنامک