عکس منتخب ایرانی در مسابقه عکس سازمان ملل با عنوان : «شما و کنوانسیون حقوق معلولین»

بنا بر خبر ارسالی به «کوه نوشت»؛ در مسابقه عکس سازمان ملل (UNEPE) امسال، با موضوع "شما و کنوانسیون حقوق معلولین"، یکی از عکسهای ارسالی از ایران انتخاب شد.

بنا بر این گزارش؛ عکس خانم «زهرا رفیعی» در روز جهانی افراد دارای معلولیت، در نمایشگاه عکس توانمندی سازمان ملل نمایش داده  شد و همچنین روی وب سایت سازمان ملل قرار گرفت.

سوژه این عکس اقای «حسن میرزاحسینی» از ایران اولین اسلک لاینر معلول دنیا می‌باشد.

لینک عکس های منتخب سازمان ملل:
 https://www.un.org/development/desa/disabilities/unepe/unepe2016.html