صعود: شور زندگی حتی در آغوش مرگ

 

وقتی که با بیماری لاعلاج کشنده مواجه شد، و در برابر تصمیم سخت و سنگین و سربی معطوف به "آنچه که حالا می توانی انجام دهی" قرار گرفت، کالین گودی Colin Goodey در سن 80 سالگی صعودی را انجام داد که تکرار اولین صعودش در 10 سالگی بود!

کالین، سنگنورد افسانه ای نورت ویلز انگلیس است. او از سن 10 سالگی شروع به سنگنوردی کرد، مدت 70 سال سنگنوردی فعال بود و بیش از 40 مسیر را گشایش کرد.

حالا اما دکترها با تشخیص بیماری لاعلاج کشنده به او می گویند: "آنچه را که حالا می توانی انجام دهی انجام بده، چون ممکن است سال آینده نتوانی". و او تصمیم می گیرد تا دایره زندگی را با عشق سنگنوردی کامل کند و بدین ترتیب آخرین صعودش را در 80 سالگی با اولین صعودش در 10 سالگی گره می زند. تکراری زیبا و برگشتی زیباتر همچون قویی که هنگام مرک به آشیانه محل تولدش بر میگردد. کالین می گوید "70 سال با کوه ها رابطه عاشقانه داشته ام". حالا کم کم این عشق به پایان خود می رسد و این خود کالین است که می گوید "پایان نزدیک است".

در لینک زیر می توانید ویدئو آخرین صعود کالین را ببینید. فیلم اگرچه اندوهبار است اما در عین حال بسیار زیبا، مشوق و امیدوار کننده است. پارادوکسی در هم تنیده از مرگ و زندگی، پارادوکسی آشنا اما غیر قابل حل. به قول آندره مالرو: "زندگی هیچ ارزشی ندارد اما هیچ چیز هم ارزش زندگی را ندارد". بله، زندگی زیباست!

لینک ویدئو:

http://www.walesonline.co.uk/news/local-news/passionate-climber-terminally-ill-last-12340425