ششمین جلسه ایمنی ارتفاعات شمالی تهران برگزار شد

به منظور ارتقای ایمنی و سلامتی کوهنوردان و کوهپیمایان و هماهنگی بین ارگان های مسئول و متولی بحث امداد و نجات کوهستان، ششمین جلسه کمیسیون ایمنی ارتفاعات شمالی تهران برگزار گردید. این جلسه که به میزبانی هیات کوهنوردی استان تهران در محل دفتر این هیات در روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه ۹۵ برگزار شد؛ مسائل مختلفی در جهت بهبود امکانات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی پیشگیری از حوادث کوهستان با حضور رمضانی رئیس هیات کوهنوردی استان تهران و همچنین قیدی نماینده تله کابین توچال، سرهنگ جعفری معاونت پلیس کوهستان، آقامیر شهردار محترم ناحیه کوهستان، دکتر حمید مساعدیان مسئول بخش جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی، عسگری مسئول بخش ایمنی، طلایی مسئول بخش ستاد اطلاع رسانی، ناظمی روابط عمومی ستاد استان تهران و خانم دهقانی روابط عمومی بخش جستجو و نجات حضور داشتند....