راهیابی ۲۷ سنگنورد به دور نیمه نهایی ماده سرطناب دختران در جام فجر

دور مقدماتی رقابت های ماده سرطناب هفدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر در بخش دختران به پایان رسید و 27 سنگنورد برتر به دور نیمه نهایی صعود کردند. این رقابت ها با حضور 64 سنگنورد دختر در ماده سرطناب از شب گذشته به میزبانی سالن فرهاد شهر همدان آغاز شده است...