تجلیل از داوطلبان جستجوی کوه‌نوردان مالزیایی

عصر همزمان با همایش باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند که با حضور جمعی از پیشکسوتان ورزش کوهنوردی و صعودهای ورزشی و همچنین رئیس و دبیر فدراسیون و سرکار خانم الهه راستگو مشاور شورای شهر تهران همراه بود، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با اهداء لوح از اعضای تیم داوطلب جستجو و نجات کوهنوردان مالزیایی که هفته گذشته منجر به تخلیه پیکر یکی از مفقودین گردید تجلیل به عمل آورد...