بلندترین قلل مشهور جهان

۱- اورست، ساگاراماتا، چومولونگما | Everest


نپال، تبت ۸۸۵۰ متر ۲۹،۰۲۹ فیت
نخستین صعود: هیئت انگلستان- ادموند هیلاری (نیوزلند) و شرپا تنسینگ نورگی (نپال) ۲۹٫۵٫۱۹۵۳الف- قله جنوبی ۸۷۵۰ متر
ب- قله شمال شرقی اصلی ۸۳۸۳ متر
نخستین صعود: هیئت انگلستان- راسل بروس (زلاند نو) هری تایلور- ۶٫۸٫۱۹۸۸

ج- قله شمال شرقی فرعی ۸۱۸۰
نخستین صعود: هیئت انگلستان- پیتر بوردمن، جو تاسکر- ۱۷٫۵٫۱۹۸۲

د- قله غربی ۸۲۹۶ متر
نخستین صعود: هیئت اسلونی- دژان پدوژک، رومان روباس- ۱۲٫۵٫۱۹۷۹


۲- کی ۲، چوگوری، گادوین آستینK2

پاکستان، چین ۸۶۱۱ متر ۲۸٫۲۵۰ فیت
نخستین صعود: آشیل کامپاگنونی و لینو لاسیدلی (ایتالیا) ۳۱٫۷٫۱۹۵۴الف- قله جنوب غربی ۸۵۸۰ متر
نخستین صعود: هیئت ژاپنی- ایهو اوهتانی، نظیر صبیر(پاکستان) ۷٫۸٫۱۹۸۱

ب- قله جنوبی ۸۱۳۲ متر


۳- کانچن چونگا |Kangchenjunga

نپال، ایالت سیکیم ۸۵۸۶ متر ۲۸٫۱۷۰ فیت
نخستین صعود: هیئت انگلستان- جورج باند و جو براون ۲۵٫۵٫۱۹۵۵الف- قله مرکزی ۸۴۸۲ متر
نخستین صعود: هیئت لهستان- وژک برانسکی، آندژهنریخ، کازیمیر اولخ ۲۲٫۵٫۱۹۷۸

ب- قله جنوبی ۸۴۷۶ متر
نخستین صعود: هیئت لهستان- اوگنیوس چروباک، وژک وروژ ۱۹٫۵٫۱۹۷۸

ج- قله غربی (یالون کانگ) ۸۴۳۳ متر
نخستین صعود: هیئت ژاپن- یوتاکا آگتا، تاکو ماتسودا- ۱۴٫۵٫۱۹۷۳


۴- لوتسه یا لهوتسه Lhotse

نپال، تبت ۸۵۱۶ متر ۲۷،۲۹۰ فیت
نخستین صعود: هیئت سوئیسی- فریتز لوشینگر و ارنست رایز ۱۸٫۵٫۱۹۵۶الف- قله میانی I (مرکزی) ۸۴۲۳متر
نخستین صعود: هیئت روسیه- الکسی بولوتف، پیوتر کوزنتسف، سرکی تیموفیف، یوگنی وینوگرادسکی- ۲۳٫۵٫۲۰۰۱

ب- لوتسه شار ۸۳۹۸متر
نخستین صعود: هیئت اطریشی- ژوزف مایر، رولف والتر- ۱۲٫۵٫۱۹۷۰

ج- قله میانی فرعی ۸۳۷۳ متر
نخستین صعود: فاقد صعود


۵- ماکالو|Makalu
یک کوه منفرد واقع در ۲۲کیلومتری شرق کوه اورست است و شکلی شبیه به یک هرم چهار وجهی دارد. به عنوان یکی از سخت ترین کوهها برای صعود، مطرح شده و دلیل آن شیب بسیار زیاد و تیغه های تیز خط الراس آن می باشد.
نپال، تبت ۸۴۶۳ متر ۲۷٫۷۶۵ فیت
نخستین صعود: هیئت فرانسوی- جان کوزی و لیونل تری ۱۵٫۵٫۱۹۵۵

۶- چوآیو |ChoOyu
“الهه ی فیروزه” در ۲۰ کیلومتری غرب کوه اورست قرار دارد، این کوه در رشته کوههای هیمالیا و در مرز بین چین و نپال می باشد. به دلیل شیب نه چندان زیاد آن، اکثر کوهنوردان آن را آسان ترین صعود هشت هزار متریها می دانند.
نپال، تبت ۸۲۰۱ متر ۲۶٫۹۰۵ فیت
نخستین صعود: هئیت اطریش- ژوزف جوشلر، هربرت تیچی، پاسانگ داوا لاما (نپال) ۱۹٫۱۰٫۱۹۵۴
الف- قله شمال غربی ۸۱۵۶ متر

۷- دائولاگیری یا دهالاگیری |Dhaulagiri I
 “کوهستان سفید” بخشی از رشته کوههای هیمالیا می باشد که در شمال غربی پُخارا (Pokhara) درناحیه ی شمال نپال مرکزی قرار گرفته است.
نپال ۸۱۶۷ متر ۲۶٫۷۹۵ فیت
نخستین صعود: هیئت سوئیس- کورت دیمبرگر (اطریش)، پیتر داینر (آلمان)، ارنست فوئرر، اربین شلبرت، ناوانگ دورجی (نپال)نیما دورجی (نپال) ۱۳٫۵٫۱۹۶۰

۸- ماناسلو، کوتنگ |Manaslu
 در منطقه ی گورخا (Gorkha) واقع در Mansiri Himal که بخشی از هیمالیا در نپال است، جای گرفته است. ماناسلو دارای خط الراسهای طولانی، یخچالها و چشم اندازهایی با شیب زیاد می باشد.
نپال ۸۱۶۳ متر ۲۶٫۷۸۲ فیت
نخستین صعود: هیئت ژاپن- توشی ایمانیشی، گیالزن نوربو (نپال) ۹٫۵٫۱۹۶۵

۹- نانگاپاربات، دیامیرNanga Parbat
 در زبان اردو به معنای “کوهستان برهنه” می باشد. همچنین به “کوهستان قاتل” نیز شهرت دارد. دلیل این نام گذاری این است که در نیمه اول قرن بیستم تعداد زیادی از کوهنوردانی که قصد داشتند این صعود سخت را انجام دهند، جان خود را از دست داده اند.
کشمیر ۸۱۲۵ متر ۲۶٫۶۵۶ فیت
نخستین صعود: هیئت اطریش- آلمان، هرمان بول ۳٫۷٫۱۹۵۳
الف- قله جنوبی ۸۰۴۲ متر
نخستین صعود: هیئت سوئیس- اولی بوهلر- ۱۷٫۸٫۱۹۸۲

۱۰- آناپورنا |AnnapurnaI
این قله که در مذهب هندو به “خدایگان حاصلخیزی و زراعت” منسوب است، بخشی از منطقه ی حفاظت شده با وسعت ۷۶۲۹ کیلومتر مربع در کشور نپال می باشد. با توجه به میزان تلفات کوهنوردان صعود کننده به این قله که حدود ۴۰ درصد می باشد،  این کوه را شماره یک مرگبارترین کوه ها است.
نپال ۸۰۹۱ متر ۲۶٫۵۴۵ فیت
نخستین صعود: هیئت فرانسوی- موریس هرزوک، لوئیس لشنال ۳٫۶٫۱۹۵۰
الف- قله مرکزی ۸۰۶۴ متر
نخستین صعود:هیئت آلمانی- ادو بونینگ، لودوینگ گریسل، هینز اوبروخ- ۳٫۱۰٫۱۹۸۰
ب- قله شرقی ۸۰۲۹ متر
نخستین صعود: هیئت اسپانیایی- ژوزه مونال آنگلادا، امیلیون سیویس، جورج ونس ۲۹٫۷٫۱۹۷۴

۱۱- گاشربروم ۱، هیدن پیکGasherbrum I|K5
در منطقه ی قراقروم در هیمالیا واقع شده است و در همان رشته کوههای گاشربروم جای گرفته است. “قله ی پنهان” نامی است که کوهنوردان روی این قله گذاشته اند و مردم محلی  آن را rgasha””(گاشا) می نامند به معنای “کوهستان زیبا”.
کشمیر، سین کیانگ ۸۰۶۸ متر ۲۶٫۴۷۰ فیت
نخستین صعود: هیئت آمریکایی- اندرو کوفمان، پیتر شوئنینگ- ۵٫۷٫۱۹۵۸

۱۲- برودپیک، فالکون کانگری|Broad Peak|K3
بخشی از همان رشته کوههای گاشربروم است و فقط ۸ کیلومتر با قله ی مشهور K2 فاصله دارد. مردم محلی به این قله را “FaichanKangri”(فیچن کنگری) مینامند.
کشمیر، سین کیانگ ۸۰۴۷ متر ۲۶٫۴۰۰ فیت
نخستین صعود: هیئت اطریشی- هرمان بول، کورت دیکبرگر، مارکوس شامو، فریتز وینتر استیلر- ۹٫۶٫۱۹۵۷
الف- قله مرکزی ۸۰۱۱ متر
نخستین صعود: هیئت لهستانی- کازیمیرک کلازک، مارک کزیسکی، »نوس کولیس، بودان نواژک، آندره سیکورسکی- ۲۸٫۷٫۱۹۷۵

۱۳- گاشربروم ۲Gasherbrum II|K4
 در مرز بین پاکستان و چین واقع شده است و بخشی از رشته کوههای گاشربروم می باشد. این قله در منطقه ی قراقروم در هیمالیا قرار دارد .
کشمیر، سین کیانگ ۸۰۳۵ متر ۲۶٫۳۶۳ فیت
نخستین صعود: هیئت اطریش- ژوزف لارچ، فریتز موراک، جوآن ویلنپارت- ۷٫۷٫۱۹۵۶

۱۴- شیشاپانگما، گوزاینتیانShishapangma
که به طور کامل در داخل خاک کشور چین(در تبت مرکزی) قرار دارد و در زبان تبتی به معنای “قله ای بر فراز دشتهای پوشیده از چمن” می باشد.
تبت ۸۰۲۷ متر ۲۶٫۳۵۸ فیت
نخستین صعود: هیئت چین- هسو چینگ، چانگ چون ین، وانگ فوزو، چن سام، چن تینگ لینگ، وسانگ یو، سودنام دوجی، میگمار تاشی، دوجی، یونتن- ۲٫۵٫۱۹۶۴
الف- شیشاپانگمای مرکزی ۸۰۱۲ متر
نخستین صعود: هیئت ژاپنی- ماکاتو هارا، هیرو کومامیا، هیروفومی کونیشی- ۱۰٫۱۰٫۱۹۸۲

 

منبع : سایت باشگاه کوهنوردی زرتشتیان ایران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *