عملیات انتقال جسد کشف شده از قله ۳۹۲۰متری جفتان +۱۸

روز جمعه مورخ ۸آذر ماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۲ظهر با اطلاعرسانی گروههای کوهنوردی استان(بهمن و فراز بم) به پایگاه امدادو نجات کوهستان کرمان مبنی بر یافتن جسدی مجهول الهویت در صد متری قله... ادامه مطلب »