اصول صحیح گام برداری در برف و یخ

اصول صحیح گام برداری در برف و یخ در حالت کلی عواملی مانند نوع صعود، میزان شیب، داشتن یا نداشتن کلنگ ( یا هر ابزار حرکت دیگر) و نوع برف تعیین کننده... ادامه مطلب »