نمونه هایی از خطرات کوهستان

    خطرات کوهستان را به دو دسته کلی تقسیم می کنیم : الف) خطرهایی که انسان در بوجود آمدن آن دخالت مستقیم دارد . به طور مثال گم شدن در کوه... ادامه مطلب »