مناظـری دیـدنی از زیبـاترین آبـدره طبیعی در نـروژ

مناظـری دیـدنی از زیبـاترین آبـدره طبیعی در نـروژ”>آبدَره یا فیورد (Fjord) شاخابهٔ باریک و ژرفی از دریاست که در خشکی پیش رفته باشد و معمولاً دارای دیواره‌های پرشیب و تندی است. این... ادامه مطلب »