دسته: آزمون ورودی، درجه سه، صعودهای ورزشی

دوره مربیگری درجه ۳ صعودهای ورزشی (مردان) / مرداد ۹۴ – میزبانی استان تهران

به آگاهی می رساند در راستای اجرای تقویم سال ۹۴ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر […]

ادامه مطلب

دوره مربیگری درجه ۳ صعودهای ورزشی (مردان) / مرداد ۹۴ – میزبانی استان تهران/ باز انتشار

به آگاهی می رساند در راستای اجرای تقویم سال ۹۴ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر […]

ادامه مطلب
Loading