۳۱ اردیبهشت سال‌روز اولین صعود ایرانیان بر فراز بام دنیا «اورست» گرامی باد

مشاهده کامل خبر