گزارش تصویرى آزمون ورودى مربیگرى درجه سه کوهپیمایى؛ استان خراسان رضوى

گزارش تصويرى آزمون ورودى مربيگرى درجه سه كوهپيمايى؛ به ميزبانى هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى استان خراسان رضوى

مشاهده کامل خبر