فراخوان برگزاری دومین دوره مسابقات سنگ‌نوردی المپیاد استعدادهای برتر مرداد ۱۳۹۸

فراخوان برگزاری دومین دوره مسابقات سنگ‌نوردی المپیاد استعدادهای برتر مرداد 1398 ...

مشاهده کامل خبر