گزارش تصویری/ بخش سوم/ پایان مرحله دوم کمپ یخنوردی UIAA

گزارش تصویری/ بخش سوم/ پایان مرحله دوم کمپ یخنوردی UIAA / پلور / 12 دی 1397 / عکس ها از: کیان نادری

مشاهده کامل خبر