برگزاری جلسه تخصصی المپیاد استعدادهای برتر

برگزاری جلسه تخصصی المپیاد استعدادهای برتر با حضور رییس و دبیر فدراسیون کوهنوردی و معاون دفتر استعدادیابی وزارت ورزش ...

مشاهده کامل خبر