گرامی باد یادوخاطره کوه‌نوردان جانباخته در حادثه بهمن «اشترانکوه» سال ۱۳۹۶

فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی در سالگرد حادثه دلخراش سقوط بهمن کول جنو در منطقه اشترانکوه ...

مشاهده کامل خبر