کارگروه آموزش / اعلام نتیجه دوره بازآموزی مربیان درجه ۱ و درجه ۲ سنگ نوردی آقایان و بانوان/ مهر۹۷/ پل‌خواب

کارگروه آموزش / اعلام نتیجه دوره بازآموزی مربیان درجه 1 و درجه 2 سنگ نوردی آقایان و بانوان/ مهر97/ پل‌خواب ...

مشاهده کامل خبر