تقدیر از اعضای ستاد حفظ محیط کوهستان دماوند

با حضور مسئول کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون و اعطای لوح تقدیر از اعضای ستاد حفظ محیط ...

مشاهده کامل خبر