تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای «حمید آسیابان»

بانهایت تأسف و تأثر، مصیبت وارده را به همکار ارجمند جناب آقای «حمید آسیابان» مسئول کمیته امور استان‌های فدراسیون و خانواده ...

مشاهده کامل خبر