گزارش تصویرى / دوره بازآموزى مربیان درجه سه کوهپیمایى؛ به میزبانى هیئت کوه نوردى و صعودهاى ورزشى استان خراسان رضوى

گزارش تصويرى / دوره بازآموزى مربيان درجه سه كوهپيمايى / استان خراسان رضوى ...

مشاهده کامل خبر