برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه ۳ غارنوردی + عکس

ه گزارش کمیته غارنوردی و غارشناسی دوره بازآموزی مربیان درجه۳ به مدت سه روز به میزبانی هیات کوهنوردی استان قم برگزار گردید.وو

مشاهده کامل خبر