گزارش تصویری / فعالیت دیواره نوردان بر روی «بیستون»

گزارش تصویری / فعالیت دیواره نوردان بر روی «بیستون» / عکس های ارسالی توسط: «مهدی سهیل فرید» ...

مشاهده کامل خبر