گزارش تصویری / فعالیت دیواره‌نوردان بر روی «بیستون»/ بخش اول

گزارش تصویری / فعالیت دیواره نوردان بر روی «بیستون» / عکس های ارسالی توسط: «مهدی سهیل فرید» ...

مشاهده کامل خبر