کارگروه آموزش / اعلام اسامی قبول‌شدگان مرحله اول آزمون ورودی مربیگری درجه۳ دره‌نوردی و برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی مربیگری درجه۳ دره‌نوردی/ تهران

مشاهده کامل خبر