انتقال ۵٠٠ گونی زباله از بارگاه سوم به پلور طی هفته پایانی شهریور / توسط کارگروه پناهگاه‌های فدراسیون+عکس

انتقال ۵٠٠ گونی زباله از بارگاه سوم به پلور طی هفته پایانی شهریور ...

مشاهده کامل خبر