کارگروه تیم های ملی / مسابقات سنگ‌نوردی آسیایی رده سنی نوجوانان C و D/ دختران و پسران/ تایلند

مسابقات سنگ‌نوردی آسیایی رده سنی نوجوانان C و D/ دختران و پسران/ تایلند ...

مشاهده کامل خبر