نتایج مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی جهان – اینسبورگ / به روز می‌شود …

پایان مرحله مقدماتی مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی جهان ماده بولدرینگ ...

مشاهده کامل خبر