برگزاری سومین جشنواره سنگ نوردی ماکو

سومین جشنواره سنگ نوردی ماکو طی روزهای 12تا14 شهریور 1397 به میزبانی منطقه آزاد تجاری ...

مشاهده کامل خبر