فینال بولدرینگ مسابقات قهرمانی جهان – جوانان؛  2 سپتامبر در هوای به شدت بارانی برگزار شد. 

مدال های طلا و نقره زنان به امریکایی ها و مدال های طلا و نقره مردان به ژاپنی ها رسید.

زنان

1. Claire Buhrfeind         USA - 2t3 4b8 
2. Maya Madere           USA -2t9 4b16 
3. Johanna Holfeld        GER - 1t1 2b2 

مردان
1. Yoshiyuki Ogata        JPN - 3t7 4b6 
2. Meichi Narasaki        JPN - 3t9 4b5 
3. Jan-Luca Posch       AUT - 2t2 4b4

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition#!comp=6106&cat=81&route=3