پایان مسابقات سنگ‎نوردی کرمان/ مردان و زنان

 

 

هفدهمین دوره مسابقات سنگ‎نوردی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی و اعزام های آزاد، در رده‎های سنی نوجوانان ، جوانان، بزرگسالان  مردان و زنان از تاریخ 19 الی 25 اردیبهشت 96 و در سه رشته سرطناب،بلدرینگ و سرعت برگزار شد که در پایان مسابقات نتیج نهایی به شرح زیر شد:

مردان/

سرعت

بزرگسالان:

مقام اول: حمید رضا توزند جانی از خراسان رضوی

مقام دوم: علی نجفی از زنجان

مقام سوم :موسی قیم از خوزستان 

جوانان:

مقام اول: احسان اسرار از خراسان رضوی

مقام دوم: میلاد علی پور از قزوین

مقام سوم: حسین ظهوریان از خراسان رضوی

نوجوانان a:

مقام اول: پوریا کریم پور از خراسان رضوی

مقام دوم: حسین شریفات از خوزستان

مقام سوم: محمد سلطانی از زنجان

نوجوانان b:

مقام اول: محمد یوسفی از خراسان رضوی

مقام دوم: علی رضا علیجانی از زنجان

مقام سوم: سیدعلیرشیدآبادی از سمنان

بلدرینگ 

بزرگسالان:

مقام اول: علی برات زاده از فارس

مقام دوم: امیر نوری از مرکزی

مقام سوم :خسرو هاشم زاده از تهران

جوانان :

مقام اول: پوریا رسولی از زنجان

مقام دوم: ابوالفضل حسن پور  از خراسان رضوی

مقام سوم : محمد گرکانی از تهران

نوجوانان a:

مقام اول: محمد سلطانی از زنحان

مقام دوم : علی طاهری ویس شوشتری از خوزستان

مقام سوم: فراز مالکی از اصفهان

نوجوانان b :

مقام اول : محمد یوسفی  از خراسان رضوی

مقام دوم :سید رضا تقی پور از خراسان رضوي

مقام سوم : سید علی رشید آبادی از سمنان

 

  سرطناب

بزرگسالان:

مقام اول: داود رکابی از زنجان

مقام دوم: احمد رضا سلگی از همدان

مقام سوم: خسرو هاشم زاده از تهران

جوانان:

مقام اول: پوریا رسولی از زنجان

مقام دوم: محمد امین محمد لوازم از زنجان

مقام سوم: ابوالفضل حسن پور از خراسان رضوی

نوجوانان a:

مقام اول: احمد رضا الهامی از خراسان شمالی

مقام دوم: علی رضا پیله فروشان از قزوین

مقام سوم: محمد سلطانی از  زنجان

نوجوانان b:

مقام اول: محمد یوسفی از خراسان رضوی

مقام دوم: محمد رضا نوری از زنجان

مقام سوم: امیر حسین فتحی از سمنان

اور آل:

بزرگسالان:

مقام اول : خسرو هاشم زاده از تهران

مقام دوم : علی برات زاده از فارس

مقام سوم : داود رکابی از زنجان

جوانان:

مقام اول: پوریا رسولی از زنجان

مقام دوم: محمد گرکانی از تهران

مقام سوم: محمدامین محمد لو از زنجان

نوجوانان a:

مقام اول: محمد سلطانی از زنجان

مقام دوم: علی ویس شوشتری از خوزستان

مقام سوم: شانت عیسی قلیان از تهران

نوجوانان b:

مقام اول: محمد یوسفی از خراسان رضوی

مقام دوم: علي رضا علیجانی از زنجان

مقام سوم : محمد رضا نوری از زنجان

زنان:

سرعت

بزرگسالان:

مقام اول: الناز رکابی از زنجان

مقام دوم: بهاره بدرآبادی از کرمان

مقام سوم: سیما سلطانی از زنجان

جوانان:

مقام اول: مینا آرمیده از زنجان

مقام دوم : سرور انصاریان از خوزستان

مقام سوم: شقايق اسکندری از فارس

نوجوانان a:

مقام اول : ملیکا راحمی حقیقی از خوزستان

مقام دوم: راحیل رمضانی از همدان

مقام سوم : ثنا عزیززنجانی از زنجان

نوجوانان b:

مقام اول : محیا دارابیان از زنجان

مقام دوم: زینب علیپور از خوزستان

مقام سوم: فاطمه پور بحری راه پیما از تهران

بلدرینگ

بزرگسالان:

 مقام اول: الناز رکابی از زنجان

مقام دوم: فاطمه جعفری از کرمان

مقام سوم: نسیم بیاجمندی از سیستان و بلوچستان 

جوانان :

 مقام اول: افسانه میراحمدی از چهار محال وبختیاری

 مقام دوم: ساحل مایلی از اصفهان

 مقام سوم: نگین نجفی از زنجان

نوجوانان a:

مقام اول: راحیل رمضانی از همدان

 مقام دوم: فاطمه زرین آبادی از تهران

 مقام سوم: زهرا سیفی از همدان

نوجوانانb :

 مقام اول: محیا دارابیان از زنجان

 مقام دوم: فاطمه پور بخري از تهران

 مقام سوم: پریسا مددی از البرز

سرطناب

بزرگسالان:

مقام اول: الناز رکابی از زنجان 
مقام دوم: نگار ورشوچی از همدان 
 مقام سوم: فاطمه جعفری از کرمان

جوانان:

مقام اول: سیده افسانه میر احمدی از چهارمحال و بختياري 
مقام دوم: زهرا داوری از خراسان شمالی 
 مقام سوم: ساحل مایلی از اصفهان

نوجوانانa:

مقام اول: راحیل رمضانی از همدان 
مقام دوم: محدثه کهوند از همدان 
 مقام سوم: شیما اب بیدی از خوزستان

نوجوانان b:

 مقام اول: محیا دارابیان از زنجان 
مقام دوم: فاطمه پور بحری از تهران  
 مقام سوم: شیما رستگار از زنجان

 اور آل

بزرگسالان:

 مقام اول: الناز رکابی از زنجان

 مقام دوم: فاطمه جعفری از کرمان

 مقام سوم: آتنا بیگوند از تهران

جوانان:

مقام اول: زهرا داوری از خراسان شمالی

 مقام دوم: شقایق اسکندری از فارس

 مقام سوم: مینا آرمیده از زنجان

نوجوانان a:

 مقام اول: راحیل رمضانی از همدان

 مقام دوم: فاطمه زرین آبادی از تهران

 مقام سوم: زهرا سیفی از همدان

نوجوانان b:

 مقام اول: محیا دارابیان از زنجان

 مقام دوم: فاطمه پور بحری از تهران

مقام سوم: آناهیتا آریا فر از کرمان

 

 نتایج:  کانال و وبسایت فدراسیون کوه‎نوردی و صعودهای ورزشی