عکس روز . . . «بام دنیا در انتظار کوه‌نوردان» !

عکس روز سایت «کوه‌نوشت»:
عنوان عکس: «بام‌دنیا در انتظار كوه‌نوردان»
موقعیت: بیس‌کمپ «اورست» هنگام غروب
 عكس از: «ايرج معانی»