اصلاً چیه این کوه‌نوردی ؟! … این کوه‌نوردها ؟!

اصلاً چیه این کوه‌نوردی؟! ... این کوه‌نوردها ؟! ... ( بخشی کوتاه و تأمل برانگیز از گفت‌وگو با عظیم قیچی ساز / در کانال تلگرامی «کوه‌نوشت» به آدرس ذیل ملاحظه کنید)

* نسخه‌ی کامل گفت‌وگو نیز بزودی در کانال تلگرامی «کوه‌نوشت» درج می‌شود:
koohnevesht @