صبح روز شنبه ۱۳ آذر ۹۵ طی جلسه ای با حضور سفیر مالزی در تهران، خانواده کوهنورد مفقود شده، دبیر اول سفارت مالزی در تهران، رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و دکتر حمید مساعدیان مسئول بخش جستجو و نجات فدراسیون، آخرین وضعیت کوهنورد مفقود شده بررسی شد. در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده طی روزهای گذشته توسط نیروهای جستجو و نجات هلال احمر و نیروهای داوطلب از فدراسیون کوهنوردی ارائه شد.