ال هاکاتیوال Nalle Hukkataival ، سنگنورد 30 ساله فنلاندی اولین صعود تاریخی بولدرینگ جهان با درجه سختی9a  را انجام داد.

این مسیر به نام  Burden of Dreams ( سنگینی رویا !؟) در 100 کیلومتری شرق هلسینکی واقع شده و یک پروژه 4 ساله برای این سنگنورد بوده است.

تاکنون اعطای درجه های سختی مسیر در فرمت بولدرینگ بسیار سختگیرانه بوده است. اولین صعود بولدرینگ با درجه 8c حدودا 15 سال پیش انجام شده و در سالهای اخیر نیز چندین +8c صعود شده اما رسما این درجه هرگز اعلام نشده است.

در هر حال اولین 9a بولدرینگ جهان را باید به نام نال هاکاتیوال ثبت کرد.

 http://www.ukclimbing.com/news/item/70761/nalle_hukkataival_puts_up_burden_of_dreams_9a