چهارمین مرحله از مجموعه آموزش های طرح هر باشگاه یک مربی از روز پنجشنبه آغاز شد و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. کارآموزان در دو روز اول این برنامه با مباحث تئوری و کلیات نقشه برداری از غار، تجهیزات و لوازم و تکنیک های نقشه برداری آشنا شدند. همچنین درحاشیه این دوره،یک کارگاه دانش افزایی با محوریت ژنز غار، به مدرسی دکتر قادری برگزا شد. این دوره در ادامه با مباحث عملی در داخل و خارج غار پیش رو خواهد بود...