آئین اختتامیه نخستین نمایشگاه عکس یخچالهای ایران با معرفی آثار برگزیده برگزار گردید. از بین 36 اثر راه یافته به نمایشگاه 3 اثر منتخب و از صاحبین آثار تقدیر به عمل آمد: ...