مرحله نخست اولين دوره مربيگرى درجه يك صعودهاى ورزشى صبح روز ١٦ تيرماه درمحل دیواره پل خواب آغاز و تا جمعه ١٨ تير ادامه خواهد يافت...