همانطور که میدانیم حادثه  ،ملزوم وهمراه ورزشکاران رشته کوهنوردی و صعودهای ورزشی بوده است ومی بایدعلاوه برمراقبت ،دارابودن تجهیزات ،گذراندن دوره های آموزشی و… حمایت های مربوط شامل  دارابودن مجوز از سازمانهای مربوط برای باشگاه و شخص کوهنورد،بیمه و… نیز پیش بینی کرد ازجمله حمایت هایی که می توان پشتوانه کوهنوردی و کوهنوردقرارداد. استفاده از  دانش حقوقی جهت پرهیز از ایجاد مسولیت مدنی وجزایی درفعالیتهای ورزشی است.
هیات کوهنوردی استان تهران، به تجربه ماخوذه از حوادث سالیان قبل و طی مباحث مطرح شده توسط مسئولین گروه ها و باشگاه ها وجهت لحاظ اطلاعات وموارد لازم در فعالیتهای زیرمجوعه، تصمیم گرفت از کارشناسانی حقوقی که خود فعالیت کوهنوردی دارندجهت مشاوره،تنظیم متون آیین نامه  لایحه و … استفاده نمایدکه درحال حاضر با انتصاب آقای محمد رشید به عنوان مسول کمیته حقوقی هیات ،اولین گام برداشته شد.
انتظار می رود کوهنوردان عزیز ، هرگونه مشاوره و خدمات حقوقی را از طریق گروه /باشگاه به دفتر هیات ارسال وبالحاظ نکات ذیل، نیازمندیهای حقوقی را برآورده و تامین نمایند
۱-هرگونه موضوع حقوقی با محوریت ورزش و مرتبط با فعالیت هیات در اولویت طرح و پاسخگویی خواهد بود.
۲-باتوجه به تخصص کارشناس حقوقی در امور سند ،قرارداد
،املاک،پولی،بانکی در صورتی که کوهنوردان پرونده/قضیه ای را جهت هدایت موضوع ،تقاضای طرح دارند باذکر موضوع غیر ورزشی به دفتر هیات ارسال نمایند.
۳- پاسخ به صورت تلفنی/کتبی ودر فرصت ممکن به متقاضی ارایه خواهد شد.
۴-حسب اهمیت موضوع و یا دلایل متفاوت ممکن است جهت بحث و بررسی پرونده از متقاضی به جلسه دعوت به عمل آید.
۵-باتوجه به محدودیت مشاوره و زمانبندی اعمالی،  براورد انتظار کوهنوردان شاید سرعت لازم را نداشته باشد لذا از عزیزان ورزشکار که تخصص حقوقی داشته و تمایل همکاری دارند تقاضا می شود از طریق ادرس ایمیل lawyer@tehranclimb.ir با مسؤل  کمیته حقوقی هیات تماس حاصل نموده ویا همچنین نظرات خود را در خصوص فعالیت این کمیته اعلام فرمایند