خبرآنلاین مینویسد:
اختصاص ۹۰درصد منابع آبی منطقه به بخش کشاورزی، تبخیر زیاد در پی گرم شدن هوا و برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی در پی حفر چاه از دلایلی است که خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه را تشدید می کند.