پس از صعود تیم باشگاه آلپ تبریز از دره یخار به دماوند تصاویری از سوی روابط عمومی این باشگاه منتشر شده است. این تصاویر شامل مراسم استقبال از اعضای تیم در محل باشگاه و همچنین اولین تصاویر منتشر شده از برنامه می باشد.

روز شمار برنامه را می توانید از این لینک مطالعه نمایید

 

منابع تصاویر : روابط عمومی باشگاه آلپ تبریز