فارسی
گزارش تصویری / آزمون ورودی مربیگری درجه 2 غارنوردی

به گزارش کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون؛ آزمون ورودی مربیگری درجه 2 غارنوردی، در روزهای 12 و 13 آذرماه در قرارگاه کوهستانی «پلور» برگزار شد. عکس ها از: حسین رضواندوست، مرتضی نادی. ...