بنا به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه (۸) تهران سرکار خانم ایمانی مسئول ورزش بانوان شهرداری منطقه (۸) تهران از حضور ۱۳۰ بانوی ورزشکار شهرداری این منطقه در همایش پاکسازی کوهستان خبرداد. به منظور اشاعه فرهنگ آسمان آبی و زمین پاک همایش پاکسازی کوهستان با حضور داوطلبانه بانوان ورزشکار منطقه (۸) در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ در پارک جنگلی لویزان برگزار شد. خانم ایمانی گفت: این طرح با دو موضوع خط سفید و تفکیک پسماند در سطح منطقه در حال اجراست در ادامه این برنامه کارگاهی آموزشی با حضور کارشناسان اداره بازیافت و فضای سبز ویژه داوطلبین برگزار شد.

وی افزود : همیشه ورزشکاران به عنوان الگوی مثبت در جامعه به شمار می روند. بدین منظور در اشاعه فرهنگ کمپین آسمان آبی-زمین پاک می توانند نقش زیادی داشته باشند. برنامه ریزیهای صورت گرفت تا بانوان ورزشکار با حضور در چندین کارگاه تخصصی که در این زمینه برگزار می شود بصورت داوطلبانه به عنوان مجریان این طرح در سطح محلات شهرداری منطقه ۸ فعالیت خود را شروع کنند.