بر اساس خبر ارسالی به سایت کوه نامه، «مهدی هنرمند»  امروز را در کمپ 3 به ارتفاع 5900 متر به مستقر هستند. بر اساس اعلام وب سایت های هواشناسی وضعیت جوی مناسب نیست ، در صورت مساعدت هوا تلاش برای صعود قله فردا انجام خواهد شد .

رابط ایشان در ایران در حال تماس برای ارسال تماس و تبادل اطلاعات در مورد هوای منطقه می باشد.

«مهدی هنرمند»  به منظور صعود قلل «خانتگری» به ارتفاع ۷۰۱۰ متر و «پوبدا» به اتفاع  ۷۴۳۹ متر در منطقه پامیر حضور دارد.

بر اساس هماهنگی های انجام شده اخبار به روز شده صعود های مهدی هنرمند در اختیار سایت کوه نامه قرار خواهد گرفت.همچنین می توانید اخبار صعود های ایشان را از سایت شخصی مهدی هنرمند   mahdihonarmand.ir  نیز دنبال کنید .