جناب آقای مهندس رمضانی ریاست محترم هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران طی پیامی از حضور پرشور جامعه کوهنوردی استان تهران در مراسم استقبال تیم های هیمالیا نوردی هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان تهران تشکر و قدر دانی نموده و اجرای این دو برنامه کوهنوردی  در خارج از مرز های کشورمان را تنها با حمایت انجام شده توسط گروه ها، باشگاه ها  و خانواده های اعضا تیم میسر دانستند. 

ایشان در پیام خود از کلیه همکاران این هیئت و تمام افرادی که در اعزام و پشتیبانی اطلاعاتی خصوصا اطلاعات هواشناسی و اجرای مراسم بدرقه و استقبال این دو تیم همکاری داشته اند، و همچنین ارگانها و رسانه ها وسایتهای خبری که در انعکاس اخبار فعالیت این تیمها همکاری نموده اند تشکر و قدردانی کردند.

 همچنین برای سایر کوهنوردان استان تهران که هم اکنون در قلل خارج از کشور در حال تلاش هستند ارزوی سلامت و موفقیت نمودند.