رادیو تهران چهارم و پنجم مرداد ماه مصاحبه ای با سرپرستان تیمهای اعزامی به قلل کنگور و موستاق آتا آقایان رمضانی و کاشفی انجام داده است که فایل صوتی آن به پیوست ارائه گردیده است:

 

مصاحبه جناب آقای مهندس رمضانی ریاست محترم هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران و سرپرست تیم کنگور

 

مصاحبه جناب آقای کاشفی سرپرست محترم تیم موستاق آتا