بدین وسیله شرایط و زمانبندی برگزاری صعود سراسری بانوان کشور (به حمایت از سمندر لرستان) بر روی قله سنبوران که مقرر گردیده در تاریخ 15 مرداد 94 در شهرستان دورود صورت پذیرد جهت اطلاع اعلام می‌گردد: ...