صبح دوشنبه 19 مرداد ماه 94 دوره مربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی بانوان با اهداف توسعه و ارتقای سطح فنی و علمی در پلور آغاز و تا روز جمعه 24 مرداد ماه ادامه دارد.
شایان توجه است 22 نفر شرکت کننده از 10 استان در دوره فوق شرکت دارند. مراسم افتتاحیه دوره مذکور با حضور سرکار خانم گرجی؛ نایب رئیس محترم بانوان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و با ذکر اهداف توسعه ای و آموزشی آغاز شد.