در روز سه شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۹۴ ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۲۳:۱۵ ساماندهی سالن توسط جمعی از ورزشکاران به سرپرستی آقای مسعود زینالی (مسئول کارگروه درای تولینگ هیئت کوه نوردی استان تهران) انجام پذیرفت. اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشد:

 

  1.     رسیدگی به وضعیت کلی بهداشت و نظافت سالن
  2.     ساماندهی  و پاکسازی تجهیزات سالن بولدرینگ
  3.     تعمیر پرژکتورها جهت تمرین در پیست شب
  4.     اضافه کردن تجهیزات سالن بلدرینگ
  5.     رسیدگی به دیواره lead و تعویض quick draw
  6.     طراحی ۶ مسیر با رنگهای مجزا بر روی دیواره lead
  7.     آماده سازی سیستم خنک کننده سالن  برای فصل تابستان

 

DSC_9971[1] DSC_9959[1] DSC_9947

 

ساعات تمرین سالن  از مورخ ۰۶/۰۴/۹۴ جهت تمرین بانوان و آقایان به شرح زیر می باشد:

بانوان:

روزهای زوج از ساعت ۹ الی ۱۳

روزهای فرد از ساعت ۱۴ الی ۲۱

آقایان:

روزهای زوج از ساعت ۱۴ الی ۲۱

روزهای فرد از ساعت ۹ الی ۱۳